Regulamin konkursu – MAJOWY SUPERKONKURS

  1. Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja konkursowa WeGirls na podstawie umieszczonych na osi czasu WeGirls odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego lalki WeGirls są takie fajne?”.
  1. W konkursie będą brane pod uwagę odpowiedzi tylko tych osób, które polubią profil lub post WeGirls dotyczący konkursu oraz udostępnią na swojej osi czasu post WeGirls.
  1. Zgłoszenia przyjmujemy tylko na Facebooku.
  1.       Uznaje się, że zgłoszenie odpowiedzi jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia uczestnika, że jest autorem odpowiedzi oraz że posiada do niej wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się zamieszczonym tekstem. Uczestnik nie będzie wnosić żadnych roszczeń w związku z wykorzystaniem przesłanej odpowiedzi. W przypadku powyższego zobowiązuje się on zwolnić Organizatora konkursu i podmioty działające w jego imieniu z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. W przypadku, gdyby oświadczenia uczestnika okazało się niezgodne z prawdą zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.
  1. Termin nadsyłania odpowiedzi to 15.05.2016
  1. Zwycięska odpowiedź opublikowana zostanie maksymalnie w ciągu 2 tygodni od końcowego terminu nadsyłania propozycji wskazanego  w pkt. 5.
  1. Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie dokonywany poprzez Facebooka.
  1. Nagroda (WYBRANA LALKA WeGirls) zostanie wysłana do laureata w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
  1. WeGirls zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego konkursu bez podania przyczyn.