Wielki Konkurs Dobrych Uczynków
Great Contest of Good Deeds

Wkrótce kolejna edycja…
Next edition soon…